DeRose, Barbara - The big who

Ik was een van de ‘happy few’ die deze uitgave van Barbara DeRose in een pre-publicatieversie mocht lezen. Deze vrouw kan schrijven, no doubt about that. Haar verhaal zit goed in elkaar, ze heeft stijl, humor en nuance, al mogen de zinnen hier en daar wat minder lang. Ook haar onderwerp, mystiek, heeft mijn volledige aandacht. 


Op haar vijftiende jaar, nadat ze al diverse stadia van geloof en ongeloof had doorlopen, vraagt DeRose bij 'de bron' zelf om te bewijzen dat Hij bestaat. Enkele dagen later ervaart ze een visioen, waardoor het voor haar onomstotelijk vaststaat: Hij bestaat. Hoewel ze enkele malen de ontoereikendheid van woorden benadrukt, kreeg ik toch een aardig idee van dit visioen. Ze noemt de Grote Aanwezigheid ‘My Big Friend’,  kortweg MBF. 


Aan de hand van enkele andere persoonlijke ervaringen – waaronder een signaal van MBF omtrent haar zo gewenste zwangerschap – is het voor DeRose duidelijk: Niet alleen bestaat Hij, maar Hij heeft ook het allerbeste met haar en alle mensen voor. Haar enthousiasme is aanstekelijk:

“It is such a wonder filled mystery when you experience life this way, and get a rare glimpse of how we are all interconnected, like a giant, living tapestry in which we all listen to the same weaver.”

Ik zou bijna denken dat DeRose lid is van de Orde der Weefsters, en dat ze goed heeft geluisterd naar het prachtige lied ‘Through Heaven’s Eyes’ uit de animatiefilm ‘Prince of Egypt’. Maar dat geheel terzijde.

 

Ze sluit zich aan bij het geloof van de Bahá’í. Voordien had ze eens per tien jaar ‘one real conversation’ met MBF. Sinds ze Bahá’í is, heeft ze ieder jaar drie tot vier ‘deep and touching dialogues’ met Hem. Vervolgens geeft ze een praktisch stappenplan voor wie ‘the truth’ en niets dan ‘the real truth’ te weten wil komen over God. 


Notitie van 22 april 2015: De volledige leeservaring die oorspronkelijk hier stond, heb ik vooralsnog tot hier ingekort. Dat komt omdat de definitieve versie van het boek inmiddels is verschenen en daarin schijnt nogal wat te zijn veranderd. Daarom is het niet meer dan 'fair' dat ik het vervolg van deze leeservaring baseer op die laatste versie. Mijn kritiek was niet mals, maar die moet gerechtvaardigd zijn en niet zijn gebaseerd op een verouderde versie van het boek. Vandaar. Zodra ik de nieuwe versie heb gelezen, zal ik deze leeservaring aanvullen.


Gelezen: januari 2015