Wilcox, Joan Parisi - Masters of the Living Energy

The Mystical World of the Q'ero of Peru

 

Dit boek las ik, net als The Andean Codex van J.E. Williams, in verband met een project van mijn uitgeverij Trophonios Publishing.


Voor wie thuis wil raken in de bijzondere wereld van de paqos – priester/genezers uit Peru, die wij eerder sjamanen zouden noemen – heeft veel aan dit boek van Joan Parisi Wilcox. Zij vertelt van enkele wonderbaarlijke ontmoetingen met enkele van hen, de voorspellingen die aan haar zijn gedaan en over hun eerbied voor en controle over de levende energie.


Alles om ons heen, de levende en ogenschijnlijk niet levende dingen, beschikken over energie. De paqos kennen, herkennen en bewerken deze energie. Zij kunnen zware energie – hucha – wegnemen en daarvoor in de plaats lichte energie – sami – geven. Wie deze wereld van levende energie, de kawsay pacha, betreedt, ontmoet meer mystiek dan echte medicijnmannenmaterie. Door haar hele boek heen, haar reis over vele jaren op ‘The Andean Path’, komt een goed beeld naar voren van de gemeenschap van de Q’ero, die afstammen van een van de volkeren waar de Inca’s uit voortkwamen. Zij hebben – sinds de Spaanse invasie aan het begin van de 16de eeuw – eeuwenlang min of meer afgesloten van de wereld geleefd hoog in de bergen van de Andes. Daar konden ze hun pure priester/heler praktijken bewaren.


Masters of the Living Energy vertelt onder veel meer dat de paqo-kennis van de Q’ero teloor dreigt te gaan. Sinds hun bestaan in 1955 aan de wereld bekend is gemaakt door hun ‘ontdekker’, Oscar Nuñes del Prado, is hun pure Inca-cultuur vermengd geraakt met de Christelijke cultuur van Peru. “(…) the Q’ero have always indicated that their knowledge is not secret and it is their duty to share the sacred tradition with any sincere seeker.”


Dit boek is, evenals dat van J.E. Williams, het levende voorbeeld van het feit dat de oude wijsheid over moeder aarde van voor de tijd van de Inca’s nu eindelijk vleugels heeft gekregen, en zijn weg vindt over de gehele wereld. Datzelfde geldt voor The Path of the Energetic Mystic, Part 1. Allemaal buitengewoon rijke boeken, met een schat aan informatie en wijsheid, die tot voor kort alleen beoefend werd door de Q’ero op hun bergen op meer dan 4.000 meter hoogte.

 

Onlangs schreef ik een uitvoerig essay over de Q'ero en over de totstandkoming van het boek The Path of the Energetic Mystic, Part1. Zodra de Nederlandse bewerking van dit artikel beschikbaar is, zal ik er een link naar maken.

 

Gelezen: januari 2013