Berry, Steve - The Third Secret

Een van de betere thrillers, met inhoud, diepgang en een boodschap. The Third Secret is een heel goed verhaal dat zich, zoals veel van de thrillers waar ik gek op ben, afspeelt in de contreien van het Vaticaan. 

 

In de loop der tijden zijn er talloze Mariavisitaties geweest. Een van de meest bekende is die van Fatima, in Portugal. Daarbij heeft de Heilige Maagd drie geheimen verteld. De laatste paus, Clement XV, raakt in de ban van dat derde geheim. Alleen de paus heeft toegang tot het archief waar de transcripties van deze geheimen worden bewaard. Wat er ooit omtrent de inhoud is gepubliceerd, blijkt niet volledig te zijn. Aan het derde geheim ontbreekt een essentieel deel.

 

De vertrouweling van de paus, de hoofdpersoon van dit boek, Colin Michener, wordt er door Clement op uit gestuurd om informatie omtrent dit derde geheim in te winnen bij de laatste overlevenden die ervan op de hoogte zijn, waaronder de Italiaanse vertaler van de Portugese tekst. Clement verzwijgt voor Michener de strekking van het geheim, maar kennelijk is het zodanig explosief dat de toekomst van de kerk op het spel staat. 

 

Intriges binnen het Vaticaan, waarbij machtswellust een hoofdrol speelt, mystieke gebeurtenissen, uiteraard een moord, en een prachtig plot maken dit boek van Steve Berry tot een groot leesavontuur.

 

Het derde geheim, de boodschap, wordt pas aan het einde van het boek onthuld, en is inderdaad bijzonder heftig. Ik zal er hier alleen dit over zeggen: het is een glasheldere hemelse aanklacht tegen de wijze waarop de Kerk de wil van God al zo'n 2000 jaar interpreteert en vormgeeft.

 

Mooi vind ik dat het derde geheim van Fatima, dat door Maria aan de zieneres is verteld in 1917, vrijwel woordelijk hetzelfde blijkt te zijn als de boodschap die een zieneres in het heden, bijna honderd jaar later dus, ontvangt van de Moeder van God. Als Michener die laatste boodschap voor het eerst leest, gelooft hij niet in de authenticiteit van de zieneres, en bestempelt het als godsdienstwaanzin. Maar als hij, na alle omzwervingen, uiteindelijk de volledige tekst van het derde geheim van Fatima onder ogen krijgt, die dus bijna woordelijk gelijk is, ziet hij dat als het ultieme bewijs dat God bestaat.

 

Twee nagenoeg identieke hemelse boodschappen die met een tussenpoos van eeuw tot de mensheid zijn gekomen, waarvan de eerste streng geheim is gehouden. Inderdaad zou je als lezer daar ook bijna in geloven. Het stemt tot devotie, ware het niet dat we hier te maken hebben met fictie en daarbij ben ik ook nog eens een spiritueel atheïst. Maar toch... 

 

Een krachtig en mooi geschreven boek. Van de drie Berry’s die ik nu achter mijn kiezen heb, is dit vooralsnog mijn favoriet.

 

Gelezen: april 2010