Carr, Nicholas - The Big Switch

Rewiring the World, from Edison to Google

 

Carr heeft binnen de IT-wereld een beruchte naam opgebouwd dankzij zijn artikel ‘IT doesn’t matter’ en het boek dat daarop volgde Does IT Matter?

 

In zijn nieuwe boek bouwt hij de vergelijking van IT met elektriciteit grondig verder uit. En inderdaad, de vergelijkingen zijn treffend. IT uit de ‘cloud’ staat nu daadwerkelijk voor de deur, zoals dat ruim 100 jaar geleden gebeurde met elektriciteit. Ook dat evolueerde van een decentrale voorziening naar een centrale voorziening, waarbij het er uiteindelijk niet langer toe deed wie het maakte, of waar het vandaan kwam. Dit deel van het boek is buitengewoon boeiend en onderhoudend en biedt ons een blik in de mogelijkheden die de World Wide Computer ons te bieden heeft.

 

Het tweede deel van zijn boek besteedt Carr aan het fenomeen Internet en aan de invloed die het heeft op onze maatschappij. Ook dit deel is bijzonder informatief en biedt vele inzichten, maar mijns inziens toont Carr zich hier zijn notoir pessimistische manier van kijken.

 

Al het hemelhoge gejuich van de positiever ingestelde mensen wuift hij weg. Al het gemak, de grotere sociale openheid en eerlijkheid hebben een stevige keerzijde, namelijk die van een verstikkend big brother scenario. De mens zal eenkennig worden, wordt versterkt in zijn overtuigingen, omdat hij zich aansluit bij gelijkdenkenden en -gezinden en de controle van overheden zal echt extreem worden.

 

Bovendien loopt de slechte mens voorop in het ontdekken van de mogelijkheden van internet, dus zullen zij ook het eerste misbruik ervan maken. En wat daar de gevolgen van zijn, zijn nauwelijks te overzien. De argumenten die Carr aandraagt zijn zonder meer steekhoudend, maar hij heeft mijns inziens veel te weinig aandacht voor de positieve kanten. 

 

Wat ook licht storend werkt is zijn eenzijdige focus op Amerika. Het lijkt wel of de wereld bij de lands- en zeegrenzen van de USA ophoudt te bestaan. Dat blijkt uit zinnen als: ‘The Internet (…) unleashes a very different set of forces, and they promise to reshape America’s culture once again.’ Toch merkwaardig een boek dat over de World Wide Computer gaat, uitsluitend en alleen de consequenties voor Amerika beschouwt. Eigenlijk heeft Carr het beroemde werk 1984, van George Orwell, nog eens dunnetjes over gedaan, zij het met Internet in de rol van Big Brother.

 

Los van deze kritiek biedt het boek een gedegen inzicht in de toekomst van internet, de mogelijkheden en razende snelheid waarmee die op ons afkomen gestormd. De cloud hangt boven ons of we het nu willen of niet. Het is aan onszelf om er het goede mee te doen en uit te halen. 

 

Gelezen: maart 2009