Cerminara, Gina - Many Mansions, The Edgar Cayce Story on Reincarnation

Over Edgar Cayce en diens onbegrijpelijke helderziendheid, las ik meer boeken. There is a River was mijn kennismaking met het fenomeen Cayce. Dit boek is er de oorzaak van dat ik sindsdien de werelliteratuur afstruin op zoek naar boeken die mijn interesse in Cayce kunnen voeden. En hoewel eerste indrukken altijd het sterkst blijven, had ik toch wel wat kritiek op dat boek. Het ronduit zwakke The Sleeping Prophet werd gelukkig weer goedgemaakt door het goede boek Edgar Cayce on the Akashic Records. Maar dit boek van Gina Cerminara uit 1950 behoort tot de bijzonder zeldzame uitgaven die volledig kloppen. Dat komt doordat de auteur goed beslagen ten ijs komt - ze kan dwarsverbanden leggen tussen haar brede kennis en haar onderwerp -, doordat ze de gave heeft van het schrijven en doordat ze helder naar haar onderwerp blijft kijken. Niets wordt klakkeloos aangenomen.

Edgar Cayce gaf 'readings' vanaf 1901, waarbij hij diagnoses vaststelde bij mensen en hen een behandelwijze voorschreef. Het duurde tot 1923 dat hij - of de entiteit die door hem sprak - voor het eerst reïncarnatie naar voren bracht. In totaal gaf Cayce ruim 16.000 readings, waaronder 2500 zogeheten 'life readings', sessies die voornamelijk existentiële vragen behandelden.

Gina Cerminara ontvouwt in Many Mansions de theorie omtrent het 'wedergeboren worden in het vlees' aan de hand van wat Cayce erover naar voren heeft gebracht. En dat doet mevrouw Cerminara conciëntieus, met open vizier en met enorm veel wijsheid en inzicht. Ze begint haar betoog met de vragen die volgens haar de meeste mensen zichzelf stellen: "Who do men suffer? And what can they do to free themselves from pain? (...) What, in the name of sanity, is the meaning and purpose of life (...)? Who am I? Why am I here? Where am I going?" Nu ja, kortom, u kent ze vast wel. Direct na haar vragenlijstje, stelt ze: "Without an answer to these [questions], all temporary expedients for the alleviation of pain, whether these be physical or psychological in nature, are finally without meaning." Juist!

Vervolgens geeft ze beknopt een levensschets van Edgar Cayce. Daarbij maakt ze direct duidelijk dat het hier gaat om iets dat werkelijk verbazingwekkend en onverklaarbaar is. "(...) he was by no means a miracle worker in the usual sense of the term. There was no laying on of hands, no magical presence, no throwing away of crutches on the mere kissing of a garment." Als lezer blijf je - door dit hele boek heen - stevig met beide benen op de grond staan. Hoewel de materie die ze behandelt door veel mensen per definitie als zweverig wordt ervaren, of zelfs als volstrekte onzin, geeft Cerminara de lezer geen kans om de realiteit uit het oog te verliezen.

Cerminara hecht er veel belang aan - en besteedt er dan ook veel woorden aan - om toe te lichten hoe Cayce tot de ontdekking kwam dat hij sterk helderziend was en hoe hij er uiteindelijk ook toe kwam 'life readings' te gaan geven. Voor de diep gelovige Cayce "abstract questions concerning ultimate matters had never crossed his mind. The religion he had been taught in church he accepted without question; speculation as to its truth in comparison with philosophy, science, or the teachings of other religions was foreign to his thinking." Maar vanaf het moment dat mensen hem in zijn trancetoestand existentiële vragen gingen stellen, rolde er reading na reading een complete theorie uit over reïncarnatie.

In deze leeservaring ga ik deze theorie niet uiteenzetten. Ik wil alleen dit werk van Cerminara de hemel (als die bestaat tenminste) in prijzen, in de hoop dat lezers het ter hand nemen. Ze beschrijft buitengewoon complexe materie, waarvoor onze taal vaak zelfs ontoereikend is, op een heldere en zo eenvoudig mogelijke manier. Haar woordkeus is treffend en de metaforen die ze regelmatig hanteert om iets wat abstract is te illustreren, zijn zonder uitzondering ijzersterk en soms zelfs mooi. Wat mij vooral bevalt aan dit boek is dat de schrijfster nergens veronderstelt dat reïncarnatie 'dus' bestaat. Ook neemt ze nergens voetstoots aan dat de readings van Cayce 'dus' als waarheidsgetrouw moeten worden beschouwd. Nergens zaait ze twijfel daarover, maar evenmin gaat ze voorbij aan twijfel die mogelijk bij haar lezers bestaan. Met een prettige regelmatig schrijft ze zinnen als "if we should accept the hypothesis of reincarnation" of "if the validity of the readings can be accepted."

Het boek bevat ook een nauwgezette uiteenzetting van wat karma inhoudt, en welke soorten karma er zoal worden onderscheiden. Een en ander illustreert de auteur met voorbeelden uit de Cayce-readings. Hoe boeiend ik dat allemaal ook vind - en dat vind ik ook echt -, mij gaat het er toch vooral om nogmaals te worden overdonderd door het bijzondere van Edgar Cayce. En dat is zonder enige twijfel weer gelukt. Cerminara beschrijft het belang van Cayce als volgt: "The importance of the Cayce readings lies (...) in two things. One is that here, for the first time in the Western world, specific, well-defined, coherent, and psychologically credible accounts have been given of the presumable past lives of many individuals. The second is that here, for the first time in the known history of the world, these accounts were kept in record form such as to be available to the general public."

Onlangs heb ik deze Cacye records - waar dit laatste citaat aan refereert - gekocht. Twee dvd's met daarop op een goede manier doorzoekbaar en raadpleegbaar alle ruim 16.000 readings. Als ik de applicatie opstart en wat door de records heenblader, overweldigt de rijkdom mij zodanig dat ik niet meer weet waar te beginnen. Het is alsof ik word bedolven onder goudklompen die mij verder bewegen beletten. Het zal jaren kosten om enigszins door te dringen in de onnavolgbare diepte die deze documenten vertegenwoordigen.

In Many Mansions heb ik erg veel zinnen onderstreept met potlood en opmerkingen in de kantlijn geschreven. Het boek bevat teveel vermeldenswaardigs dan ik hier weer kan geven. Voor wie graag met beide benen op de grond blijft staan, maar toch geïntrigeerd is door het onverklaarbare en open staat voor een andere blik op de zin van ons bestaan - een zienswijze die vele culturen tot in de ver achter ons liggende historie al aanhingen - kortom: voor deze mensen is dit boek een regelrechte aanrader. Sterker nog, het lezen van dit boek kan voor een enkeling zelfs 'a life changing experience' zijn.

Gelezen: november 2012