Genova, Maria - Man is stoer, vrouw is hoer

Dit boek is erg ver verwijderd van de genres waar ik mij normaal gesproken mee bezig houd. Iets wat voor de schrijfster zelf ook ooit gold. Als ze in een krant een verhaal over het bedrog van een loverboy leest, mijmert ze: “Vroeger zou ik zo’n verhaal door gebrek aan tijd nooit gelezen hebben (...)”. (p.89) Gebrek aan tijd kun je hier natuurlijk ook lezen als ‘gebrek aan interesse’. Desondanks heeft het verhaal mij aangegrepen en begrijp ik de strijdvaardigheid van de auteur tegen de in haar boek beschreven misstanden nu veel beter.

 

Het boek vertelt het verhaal van Anna, een Oekraïense, die haar geluk in West-Europa zocht en bedrogen uitkwam. Nadat ze door een politie-inval verlost werd van een uitzichtloze toekomst in de prostitutie ontmoette ze een man die in het boek Sertan wordt genoemd. Ze trouwt met hem, maar het is een slecht huwelijk vol met vernedering, mishandeling en verkrachting. Sertan blijkt een loverboy, die zich omringt met een netwerk van hoeren die voor hem werken. Een pathologische leugenaar die God is in zijn eigen universum en vrouwen beschouwt en behandelt als gebruiksvoorwerp. Hij is zich werkelijk van geen kwaad bewust en meent ook dat hij ten onrechte wordt veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

 

Het boek is geschreven in de vorm van de vele gesprekken en ontmoetingen van Maria Genova met Anna. Ook vriendinnen, advocaten en Sertan zelf komen aan het woord. Dit alles wordt gelardeerd met fragmenten uit het dagboek van Anna en met overdenking van de auteur zelf. Hieruit komt een schrikbarend beeld naar voren van het misdadige gedrag van Sertan en de moeilijk te begrijpen afhankelijkheid van Anna. 

 

De gebruikte taal in het boek is eenvoudig en helder. Stilistisch valt er dan ook weinig te beleven. Daar gaat het ook niet om in dit boek. Het gaat om de inhoud, om het aankaarten van misstanden in het Nederlandse rechtssysteem. Het schijnt erg moeilijk om loverboys, die niets meer of minder zijn dan vrouwenhandelaren, veroordeeld te krijgen. De schrijfster ontmoet een politie-inspecteur die al jarenlang onderzoek doet naar de praktijken van loverboys. Hij pleit er dan ook voor prostitutie weer te verbieden bij de wet, omdat het merendeel van de vrouwen die in die miljoenenindustrie werkzaam zijn, dit tegen hun wil doen. “Onbegrijpelijk dat de politiek meer eisen stelt aan de verpakking van een kroket dan aan bordeelhouders.” (p.166)

 

Man is stoer, vrouw is hoer is een confronterend en verontrustend relaas over misstanden in ons zo welvarende landje. Het is inderdaad zoals Genova schrijft: “Hoe is het mogelijk dat leugens soms aannemelijker klinken dan de waarheid? Hoe kan de waarheid zo sterk zijn dat die moeilijk te geloven is.” (p.160) 

 

Iedereen - man of vrouw - die de vrouw op de juiste manier een warm hart toedraagt, moet kennis nemen van dit boek, van deze materie. Wellicht is dit boek een eerste stap op weg naar betere rechtspraak voor dergelijke criminelen.

 

Gelezen: april 2010