Harris, Sam - Letter to a Christian Nation

In hetzelfde jaar verschenen als The God Delusion van Richard Dawkins. Het lijkt welhaast een kopie van Dawkins boek, al is dit dan geschreven in de vorm van een brief aan mensen die zichzelf christen noemen, en is het aanmerkelijk minder uitvoerig en breedsprakig.

 

Beide heren verkondigen nagenoeg dezelfde boodschap: godsdienst is fout, het is kwalijk en zelfs gevaarlijk voor de mensheid en wij zetten het woord in als wapen. Hun argumentatie is sterk en hun volharding lovenswaardig.

 

Harris komt mij iets minder star voor, waar Dawkins meer een wetenschappelijke tunnelvisie heeft. Meer nog dan bij Dawkins, kreeg ik bij Harris het gevoel van een op voorhand verloren strijd, al ziet hij dat natuurlijk anders. Harris gaat explicieter tekeer tegen het extremisme zoals van moslims, maar zeker spaart ook hij de christenen niet.

 

Een erg goed boek, maar Dawkins’ boek heeft Harris het gras voor de voeten weggemaaid.

 

Gelezen: augustus 2009