Hazeu, Wim - Vestdijk. Een biografie

Na het lezen van de formidabele biografie over Hella Haasse van Aleid Truijens, was mijn biografiehonger nog lang niet gestild. Inmiddels heb ik de vuistdikke biografie over Simon Vestdijk van Wim Hazeu uitgelezen, eveneens met veel genoegen. Het leven van schrijvers blijf ik boeiend vinden. En Vestdijk was ooit onze enige – en uiteindelijk vergeefse – hoop op een Hollandse Nobelprijswinnaar. Ik heb van hem in het verleden een stuk of vijftien boeken gelezen, maar toch is de Vestdijkvonk nooit echt op mij overgeslagen. 

 

Het meest wonderlijke aan deze auteur is en blijft zijn enorme productie. Als hij een goed jaar had – dat wil zeggen, wanneer hij niet gebukt ging onder een depressie – schreef hij probleemloos drie tot vier romans, twee essaybundels, literaire kritieken, vele losse artikelen en talloze gedichten. Een roman binnen drie weken is geen uitzondering. Vandaar ook de bekende uitspraak van Nol Gregoor, een vriend van de schrijver, dat Vestdijk sneller kon schrijven dan God kon lezen. 

 

Uit Hazeus beschrijving van Vestdijks leven komt voor mij een beeld naar voren van een erudiet en wijs, maar tegelijkertijd naïef en bijna kinderlijk mens. Hij werd gemakkelijk verliefd, maar kon ook diepzinnig over stevige onderwerpen als 'angst' en 'religie' schrijven. Vestdijks houding in het leven was zonder meer individualistisch. Hij hield zich verre van de maatschappelijke ontwikkelingen al gaf hij zeker zijn mening wanneer hem daarom werd gevraagd. In zijn afzijdigheid en ‘leven-en-laten-leven’-houding herken ik veel van mijzelf. 

 

De biografie is zonder meer onderhoudend, al hanteert Hazeu hier en daar hetzelfde moeilijk navolgbare Nederlands als Vestdijk zelf, wat nogal eens tot onleesbare zinnen leidt. Ook boeit de focus van de biograaf op Vestdijks poëzie mij minder. Hazeu citeert te pas en te onpas (delen van) gedichten, wat in mijn beleving weinig toevoegt. Hoe het ook zij, mijn biografiehonger is nog steeds niet gestild. Na Du Perron, Emants, Hermans, Proust, Reve, Wolkers, Heinlein, Nescio, Haasse en anderen, zullen er ongetwijfeld meer volgen.

 

Gelezen: juli 2022