Kalogridis, Jeanne - The Burning Times

The Burning Times vertelt het verhaal van Sybille, een vroedvrouw uit de 14de eeuw. Ze kan de toekomst Zien en ze Ziet meer in het heden dan de mensen om haar heen. Ook beschikt ze over magische helende krachten. Het is een kwestie van tijd tot haar krachten en haar geloof in de godin Diana haar in conflict brengen met de oppermachtige Inquisitie.

Kardinaal Domenico Crétien wil haar coute que coute als ketter op de brandstapel hebben. Door een speling van het lot is het aan de jonge monnik, Michel, om een bekentenis van haar te krijgen. Ze vertelt hem haar levensverhaal, dat begint met haar geboorte te midden van vuur. Sybille behoort tot The Race, mensen die beschikken over magische krachten en die de Gnostische overtuiging van liefde aanhangen. Zij zijn de overgebleven Tempeliers, ridders met als enige wapens het woord, de magie en de liefde.

Kalogridis neemt de lezer mee naar de keiharde wereld van de 14de eeuw, in en rond het Franse Carcassonne en de gruwelen van de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en de Britten. Ze beschrijft direct een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van het machtsbeluste instituut Kerk: de inquisitie. Het boek beschrijft de strijd tussen The Race die de liefde ruim baan wil geven en The Enemy die zich voedt met angst. Deze strijd speelt zich voor een belangrijk deel af in de contreien van de magie.

Deze kennismaking met Kalogridis is zonder meer positief. Hoewel veel van het verhaal zich afspeelt in dromen, visioenen en andere geëxalteerde staten van zijn, blijft het boeien. De uiteindelijke boodschap, als je dat zo mag noemen, lijkt heel sterk op wat de boeken van Kathleen McGowan verkondigen: de weg van de liefde zal uiteindelijk tot een mooiere wereld leiden. Dat klinkt soft en dat is het misschien ook wel, maar het is ook erg waar! Hoewel de vorm en intensiteit van McGowans boeken bij mij sterker overkomt, vind ik The Burning Times zonder meer intrigerend en mooi. Wellicht zit er iets teveel magie in voor het goede, wat mij betreft.

Hoe Sybille uiteindelijk de dreigende kardinaal Crétien het hoofd biedt en welke rol daarin voor Michel is weggelegd, laat ik uiteraard aan de lezer zelf. Wel kan ik vertellen dat het slot verrassend is en prachtig qua betekenis. Er staan nog twee ongelezen boeken van deze schrijfster in mijn kast, maar die zullen snel ter hand worden genomen.

Gelezen: juni 2011