Lomas, Robert - Symbolen van de Vrijmetselarij

Een boek waar ik met lichte tegenzin aan begon, omdat enkele broeders Vrijmetselaar het nogal afkeurend hadden beoordeeld. Maar, die afkeuring deel ik maar ten dele. 

 

Met name het eerste deel van het boek kon mij erg boeien. Hierin zet de auteur de kracht van symboliek uiteen aan de hand van een gedegen overzicht van het ontstaan van ons schrift. In dit deel heb ik enorm veel onderstreept en er ook erg veel van geleerd.

 

Wel bezondigt Lomas zich, zoals ook in een ander boek dat ik van hem las (The Hiram Key), af en toe aan erg vluchtige conclusies. Hij betoogt omstandig dat het bestuderen van symboliek veel Vrijmetselaars tot diepere inzichten heeft gebracht. Daar wil ik best in meegaan. Maar om dan een-op-een te concluderen “Newtons inzicht kwam voort uit zijn bestudering van de maçonnieke symboliek” is wel erg kort door de bocht. Ook worden enkele oudtestamentische personages zonder blikken of blozen betiteld als Grootmeester van de Vrijmetselarij te dien tijde. Tja…

 

Het praktische deel, waarin de auteur de symbolen uiteenzet, is een beetje taai. Veel van de behandelde symbolen spelen ook niet of nauwelijks een rol in de Nederlandse Vrijmetselarij. Wel viel mij op – wat mij al eerder in een ander verband duidelijk was geworden – dat de Angelsaksische Vrijmetselarij met veel meer structuur de nieuw aangenomen broeders opleidt. Daar is het bijvoorbeeld verplicht om hele ritualen uit het hoofd te leren, wat helpt tot het verkrijgen van inzichten. Wat dit aangaat komt de Nederlandse Vrijmetselarij toch naar voren als enigszins vrijblijvend. Of dan toch vrijblijvender dan de in dit boek beschreven Engelse en Amerikaanse Vrijmetselarij. 

 

De wat zuinige commentaren van enkele broeders over dit boek vind ik niet terecht. Al was het alleen om de uitstekende uitleg over het belang van symbolen in de geschiedenis van de mensheid. Geen eenvoudig onderwerp, voorwaar, maar Lomas zet het helder en gedegen uiteen. Toegegeven, je moet er wel even de tanden inzetten, maar die moeite wordt ruimschoots beloond.

 

Gelezen: juni 2014