Loughlin Thomas O' - Saint Patrick, the man and his works

Naar aanleiding van The Book of Love van Kathleen McGowam nu eindelijk maar eens het boekje over St. Patrick gelezen dat al jaren in mijn kast staat.

 

Veel zinnigs kan ik er helaas niet over vertellen. Ik begon het te lezen in de veronderstelling nu eindelijk eens iets te weten te komen over de legendarische St. Patrick, maar kwam bedrogen uit. De ondertitel van het boekje luidt: The man and his works. Over ‘the man’ heeft de auteur eigenlijk alleen maar te melden dat we niets van de historische Patrick weten. Maar dan ook echt niets. Alle hypotheses omtrent het leven van deze laat vijfde eeuwse figuur zijn, in de woorden van de schrijver niet anders ‘than guesswork’. 

 

Over the works valt iets meer te zeggen. Twee teksten zijn het enige tastbare dat ons is overgeleverd van Patrick. Daaruit leren we dat hij gevangen is genomen en als slaaf in Ierland te werk is gesteld. Veel meer weten we eigenlijk niet. Dus al met al kon dit boekje ook weinig meer dan ruim 100 pagina’s tellen, waarvan de helft in beslag wordt genomen door Patricks eigen overgeleverde teksten. 

 

Een interessante vraag die uit dit weinigs oprijst is: hoe kon iemand van wie ze vrijwel niets weten uitgroeien tot de grootste beschermheilige van Ierland? In navolging van Kathleen McGowan wil ik best veronderstellen dat in de overlevering en de mythevorming door orale overdracht veel meer waarheid zit dat wij doorgaans willen toegeven.

 

Gelezen: oktober 2010