Reilly, Matthew - The Six Sacred Stones

Dit is het eerste boek dat ik las van deze schrijver las. Het is me mee- en tegengevallen. 

 

Het verhaal is boeiend. Een beschaving, ver voor de onze, heeft maatregelen getroffen ter bestrijding van een bepaald astronomisch gebeuren dat een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de aarde. Zes heilige stenen, rechthoekige diamanten die na zuivering op een speciale plek moeten worden geplaatst. Na iedere steen ontvangt de mensheid een gift, zoals knowledge, heat en power.

 

Naast de race tegen de klok van Jack West met enkele van zijn kompanen, is er uiteraard ook een race tegen ‘slechteriken’ van diverse pluimage. De een jaagt op de ‘giften’, terwijl een ander juist wil dat de aarde vergaat. Het boek is voorzien van vele tekeningen van onderaardse gangsystemen en geheimtaal, die regelmatig worden herhaald. Ook een manier om een pageturner te maken natuurlijk.

 

Wat me meeviel was de vaardigheid van de schrijver om de spanning erin te houden. Nog afgezien van de vele illustraties, vlieg je door het boek. Er zit ook een lichte spirituele tint in, bijvoorbeeld in het personage van de jonge Lily. Zij is een van de weinige mensen op aarde die van nature het schrift van Toth kan lezen. Toth, Hermes (of Mercurius) is onder gnostici een belangrijke figuur.

 

Wat me tegenviel was dat het verhaal niet is afgelopen na 550 pagina’s. Van de zes te plaatsen stenen, zijn er dan nog maar twee geplaatst. Wil je het verhaal aflezen, moet je het vervolg ook kopen. Goedkope marketingtrucs zijn dat. 

 

Maar wat ik echt zwak vond, en wat me ervan zal weerhouden nog meer boeken van meneer Reilly te gaan lezen, was de ongeloofwaardigheid van enkele gebeurtenissen. Jack West ontsnapt aan de lopende band uit wel bijzonder benarde situaties. Zelfs als hij – door zijn eigen vader nota bene, die in het kamp van de vijand vertoeft – aan een betonnen kruis wordt genageld en zo, met zijn lichaam aan de onderkant, in een diep gat wordt gegooid, weet hij te overleven.

 

Maar het lachwekkendste vond ik toch wel het moment dat de groep ‘good guys’ ergens in de woestijn lopen en niet kunnen ontsnappen aan hun achtervolgers. Net zo makkelijk komt de 'Sky Monster' de piloot van de Boeing 747 van Jack, de Halicarnassus, even overvliegen en dumpt een jeep aan parachutes. Kortom, de ontsnappingen, reddingsoperaties en wat er zoal in thrillers van deze statuur gebeurt, zijn ongeloofwaardig. 

 

Ook aan het slot dondert Jack in de peilloze diepte, zijn dood tegemoet. Wedden dat hij in het volgende boek weer op mirakuleuze wijze opduikt. Mind you, de vier andere stenen moeten ook nog worden geplaatst. Ik ga daar niet meer bij zijn.

 

Gelezen: november 2010