Sierra, Javier - Het geheim van Napoleon

Heel aardig boek met een bijzonder plot. De zoektocht naar het eeuwige leven en de veronderstelling dat Jezus daar het geheim van had gevonden. Een geheim dat stamt van Thoth, of Hermes Trismegistus. Natuurlijk is dit mijn thema, sterven om herboren te kunnen worden. 

 

De uitwerking is aardig, maar het gevoel blijft bij mij hangen dat er een hoop aan ‘name dropping’ wordt gedaan, zonder dat er echt iets geschiedkundigs aan ten grondslag ligt. Heel veel komt langs, de hierboven genoemde namen, Giordano Bruno, vrijmetselarij, alchemie, Echnaton (Akhnaten), Hiram Abiff (de bouwmeester van de tempel van Solomon), het geheime evangelie van Marcus enzovoort. Maar nergens treedt het moment op dat de lezer zich gewaar wordt van de onvermijdelijke connectie tussen dit alles.

 

Ook vind ik de stijl niet altijd even navolgbaar en prettig, al kan dat uiteraard ook aan de vertaling liggen. Hier en daar wordt er ook nogal nodeloos mysterieus gedaan, zoals de geheimzinnige boodschappen van een van de officieren uit het gevolg van Napoleon, Kleber. Dit doet eerder af aan het mysterie dan dat het ertoe bijdraagt.

 

Niet slecht, maar ik was meer onder de indruk van Het geheime avondmaal van deze zelfde schrijver. Hij blijft mij sympathiek, maar een volgend boek dat ik van hem lees moet toch coherenter zijn. 

 

Gelezen: juli 2009