Synesius - The True Book of the Learned Synesius Concerning The Philosopher's Stone

Een boekje dat ik kocht vanwege mijn interesse in Hypatia van Alexandrië. De naam van Synesius is vanuit de geschiedschrijving overgeleverd als onlosmakelijk verbonden met die van haar. 

 

Maar in de introductie van deze nogal merkwaardige alchemistische uitgave, vertelt de redelijk bekende occultist Israel Regardie, dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat Synesius de echte auteur is van dit alchemistische kleinood. 

it is more or less obvious that Synesius of Cyrene (…) could not have been its author.

 

Het geheel wordt bovendien ingeleid door een voorwoord van Frater Albertus, die redelijk achteloos het merendeel van de literatuur over alchemie degradeert tot overschrijverij van niet gecheckte bronnen ("it has proven spurious and very unreliable"). In de eerste zin schrijft hij al:

one cannot help wondering why so much was written about what was so little understood.

 

Kennelijk beschouwt deze frater zichzelf als de enige echte autoriteit op het gebied van alchemie en de rijke geschiedenis die daarmee verbonden is. Wel weet hij de interesse voor alchemie, ook vandaag de dag nog, te verklaren met de treffende zin:

It is that which is unknown to us that keeps us spellbound.

 

Ook verrijkt hij de lezer met een mijns inziens minstens zo treffende omschrijving van wat alchemie nu eigenlijk behelst:

(it) is a method whereby the inherent potencies in a substance can be freed and properly used for the betterment of external circumstances of mankind, and also for the inner unfoldment and progression to a higher level of awareness.

 

Of de verhandeling nu wel of niet afkomstig zou zijn van Synesius doet er uiteindelijk niet zo heel erg toe, concludeert Regardie. De overgeleverde titel wil ons zo doen geloven, maar alle bewijs – zoals citaten in de tekst afkomstig van filosofen uit latere tijden dan de 4de eeuw na Christus – pleit ertegen. Waar het wel om gaat is of in The True Book ontdekkingen voor de lezer te maken zijn. Volgens hem wel.

 

Of dat zo is, kan ik moeilijk beoordelen. De tekst is kort en doorwrocht. Het staat bol van alchemistische taal, waar ik niet zo vertrouwd mee ben. Daarom had ik het ook niet gekocht aanvankelijk – al had ‘the Philosopher’s Stone’ uit de titel mij genoeg moeten zeggen. Het is een mooie tekst met bekende zinnen als:

And so that which is below, is like that which is above.

 

Verder kan ik er weinig mee.

 

Gelezen: januari 2010