Tellegen, Toon - Misschien wisten zij alles

Net als zijn verzamelbundel Iedereen was er heb ik dit lijvige boek in zijn geheel voorgelezen aan mijn lief. Voor het slapengaan twee, drie, vier en soms wat meer verhaaltjes. Enkele van de oudere verhalen zijn nogal absurdistisch en behoorlijk onnavolgbaar. Maar dat zijn er gelukkig niet veel. Je ziet dat Tellegen daar nog de toon moet vinden voor de belevenissen in zijn dierenwereld.

Na verloop van tijd leer je de dieren heel goed kennen. Zodra er taarten in de buurt zijn, weet je dat de beer niet ver weg is. Hij bedenkt de meest slinkse listen om maar zoveel taarten te kunnen eten. Of als er een probleem is met een van de dieren, zal de boktor wel weer worden geraadpleegd. Deze beschikt namelijk over scheppende en herscheppende krachten. De alwetendheid van de mier is weergaloos en de onverklaarbare drang van de olifant om in bomen te klimmen en er uit te vallen blijft hilarisch. (Hierover schrijft Tellegen uitvoerig in Het wezen van de olifant.) De kleurloosheid van de eekhoorn, die alles goed vind, is niet irritant, maar aandoenlijk. En dat er van alle diersoorten slechts één exemplaar is in de wereld van Toon Tellegen, is niet alleen de normaalste zaak ter wereld, maar zelfs de enige juiste manier waarop de wereld draaiende blijft. En dat de reiger heel gemoedelijk gesprekken voert met de kikker, bevestigt die Wet van Tellegen.

We hebben wat afgelachen tijdens die voorleessessies en hier en daar zelfs een traantje van ontroering weg gepinkt. Het nadeel van voorlezen is dat ik niet kom tot het onderstrepen van de vele gedenkwaardige zinnen, die deze bundel rijk is. Op één na dan. In een van de laatste verhaaltjes zitten de mier en de eekhoorn – de hoofdpersonen in het dierenuniversum van Toon Tellegen – na een filosofische discussie over de verjaardag van de mier, een paar ogenblikken in stilte tegenover elkaar. En ze ‘hoopten dat de tijd plotseling zin kreeg om stil te staan. Want als hij echt stil wilde staan, dan kon hij dat. Dat wisten ze.’

De verhalen van Tellegen schitteren ook in dit boek weer en zitten boordevol, wijsheid, kracht en schoonheid.

Gelezen: februari 2011
Waardering: 9/10